Go to main

Dokumentacja

 • Deklaracja zdrowotna produktu (HPD)

 • GREEN GUARD

 • MSDS Tempest

 • Karty charakterystyki klejów Staron(Element B)

 • MSDS Staron and Sinkbowl

 • SN-322-2022 Tabela zgodności klejów Staron v.22-1

 • SN-302-2020 Wymiary zlewów i umywalek Staron

 • SN-301-2020 Wymiary produktów Staron

 • Gwarancja na okładzinę elewacyjną

 • Gwarancja dla przestrzeni komercyjnych

 • Gwarancja dla przestrzeni mieszkalnych

 • SN-313-2020 Pielęgnacja i konserwacja

 • Certyfikaty IAPMO dla zlewów i umywalek

 • Produkt z recyklingu z certyfikatem SCS

 • Europejska ocena techniczna okładzin ścian zewnętrznych (ETA)